Pagdating ng panahon translation Czech sexdating

Rated 4.97/5 based on 964 customer reviews

Ang mga ito ang simula ng kahirapang tulad ng mga nararamdamang sakit ng babaeng manganganak.

Kayo ay kanilang hahagupitin at dadalhin sa harapan ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin.

Makikita ninyo ang kasuklam-suklam na tao na maninira, na nakatayo doon sa hindi niya dapat kalagyan.

Isinulat ni Daniel na propeta ang patungkol sa kaniya. Kapag nakita ninyo ito, ang nasa Judea ay magmadaling tumakbo sa bundok.

The video is available in Bulgarian, Cantonese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Mandarin, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Showing page 1.

pagdating ng panahon translation-57

If you 'gon ask me, I'll change the majority of the lyrics of the song, but I will never change the theme of it.

) Baka tibok ng puso ko'y (Maybe, as my heart beats) Maging tibok ng puso mo (alongside with your heartbeat) Sana nga'y mangyari 'yon (Hopefully a someday is possible) Kahit 'di pa lang ngayon (because what’s happening now never makes it to be) Sana ay mahalin mo rin (One day you’ll love me too) Pagdating ng panahon (when the time comes) Alam kong hindi mo alam (I know you don’t know me) Narito lang ako ([but] I’m right here) Maghihintay kahit kailan (waiting for that time [to arrive]) Nangangarap kahit 'di man ngayon (dreaming…even if it’s never now) Mamahalin mo rin (When you’ll love me) Mamahalin mo rin (When you’ll love me too) Pagdating ng panahon (Will there be a time…) Baka ikaw rin at ako (…when there’s a “you and me”?

) Baka tibok ng puso ko'y (Maybe, as my heart beats) Maging tibok ng puso mo (alongside with your heartbeat) Sana nga'y mangyari 'yon (Hopefully a someday is possible) Kahit 'di pa lang ngayon (because what’s happening now never makes it to be) Sana ay mahalin mo rin (One day you’ll love me too) Pagdating ng panahon (when the time comes) 'Di pa siguro bukas (Maybe it’s still not tomorrow) 'Di pa rin ngayon (Maybe it’s still not today) Malay mo balang araw (But if only your awareness will shine) Dumating din 'yon (to that one someday) Pagdating ng panahon (Will there be a time…) Baka ikaw rin at ako (…when there’s a “you and me”?

Huwag din ninyong pakaisipin kung ano ang inyong sasabihin.

Subalit kung ano ang ipagkaloob sa inyo sa sandaling iyon, iyon ang inyong sabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita sa kanila kundi ang Banal na Espiritu.

Leave a Reply