Ang pagdating ng mga kanluranin sa asya

Rated 3.81/5 based on 581 customer reviews

Magsisimulang umihip ang hanging amihan pagdating ng Oktubre, bagaman ang ilang bahagi ng kapuluan ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan.

Angkop na angkop ang naturang klima para sa pagsasaka, paghahayupan, pagbubuo ng industriya, at kahit sa paglalakbay.

Sisigaw si FPJ na dinaya siya at ang taumbayan sa resulta ng halalan, subalit mahihinto iyon nang biglang tumaas ang kaniyang presyon ng dugo, pumutok ang ugat sa utak, at bawian ng buhay.Kinakailangang mag-aral ng Tagalog o Bisaya o Bikol ang mga frayleng Espanyol; bumuo ng mga diksiyonaryo at tesawrong gaya ng Tagalog–Espanyol; magsalin sa Tagalog o Bisaya ng mga akdang nasusulat sa Espanyol, upang magamit nila sa pangangaral at pananakop sa mga katutubo. Peralta, tinatayang may 6,000–8,000 BK taon na ang nakalilipas nang umiral ang mga sinaunang tao sa kapuluan.At mapatutunayan ito sa pamamagitan ng mga antigong kagamitan at palayok na nahukay sa lupa o nasisid sa dagat, mulang Lambak Cagayan hanggang Isla Sanga-sanga.Ikalawa, nagsimula ang paglaganap ng wikang Austronesyano mulang timog ng Pilipinas at hilagang Indonesia, saka lumaganap pa-silangan tungong ibang pook sa Pasipiko.Taliwas ang kultura ng Pilipinas sa ibang bansang nakatuon sa pagtatayo ng mga edipisyo at ang mga bayani ay nakapako sa iilang tao.

Leave a Reply